Forside

Lidt om Welsh Corgi Klubben

Welsh Corgi Klubben i Danmark så dagens lys 7. maj 1974 og blev dermed en selvstændig specialklub under Dansk Kennel Klub. Før hørte corgien hjemme under Spidshundeklubben.

I de første år var aktiviteterne i WCK meget begrænsede. Man havde ikke et medlemsblad eller afholdt specialudstillinger. Klubben havde nærmest præg af en selskabsklub. Først i slutningen af 70’erne begyndte der at komme specialudstillinger, og det første klubblad, som var meget beskedent i udformning, blev udgivet med mellemrum, når man havde samlet stof nok.

Derimod kom der i begyndelsen af 80’erne en rivende udvikling i klubben. I 1981 var klubbens medlemstal helt nede på 49 medlemmer, og skulle man have chancen for at overleve som specialklub, så måtte og skulle medlemstallet op. Daværende formand i 1982, Ingrid Klindrup, satte det mål, at medlemstallet skulle op på mindst 75 medlemmer. Dette lykkedes, for ved årsskiftet 82/83 havde klubben 78 medlemmer. I dag er vi ca. 900 medlemmer.

Denne positive udvikling har holdt ved klubben lige siden. I dag udkommer klubbens medlemsblad Corgi Nyt fire gange årligt i A4 format, der afholdes ca. 7 specialudstillinger. Klubbens aktivitetsudvalg udbyder mange aktiviteter så som gåture, hundesvømning, gåture med små aktive indslag, hyrdehundetræning, sportræning og en gang årligt afholdes en spændende medlemsweekend.  Alle disse aktiviteter skyldes, at klubben rummer utrolig mange aktive medlemmer, og at der er et særdeles godt samarbejde i bestyrelsen.

Klubbens formænd igennem 40 år har været: K.E. Nielsen, Toft, Bent Lauridsen i perioden 1974 til 1981, Marianne Jensen i perioden 1981 til 1982, Ingrid Klindrup i perioden 1982 til 1988, Anné Møller-Larsen i perioden 1988 til 1990 og Erik Faarup fra 1990 til dato.

Corgien skal være racetypisk og have et korrekt eksteriør i en sund krop. Herom skal der ikke herske tvivl. Ligeledes må der heller ikke herske tvivl om, at vores corgier skal være mentalt sunde hunde med et godt temperament.