Cardiganstandard

cardi_standard

Illustrationen viser ikke nødvendigvis det ideelle eksemplar af racen – (Tegning: M. Davidson)

Oprindelsesland: Storbritannien

ANVENDELSE
Hyrde- og selskabshund.

KLASSIFIKATION
FCI Gruppe 1 Hyrde- og kvæghunde, undtagen schweizer sennenhunde.
Sektion 1 Fårehunde.
Uden brugsprøve.

HELHEDSINDTRYK
Robust, hårdfør, rørig og udholdende. Lang i forhold til højden, med en ræveagtig hale ansat i kroppens forlængelse.

VIGTIGE PROPORTIONER
Længden af forhovedet i proportion til hovedet er som 3:5.

ADFÆRD/TEMPERAMENT
Årvågen, aktiv og intelligent. Rolig og hverken sky eller aggressiv.

HOVED
Hovedet er ræveagtigt i form og udseende.
Skalle: Bred og flad mellem ørerne, gradvis smallere mod øjnene, hvorover den er let hvælvet.
Stop: Moderat.
Næse: Sort. Næsen er let fremstående og på ingen måde stump.
Næseparti: Aftager noget i bredden ud mod næsen.
Kæber/tænder: Kraftige tænder med saksebid, dvs. at de øverste fortænder tæt overlapper de underste og er placeret vinkelret på kæberne. Underkæben renskåret og kraftig uden at være fremstående.

ØJNE
Middelstore og klare med et venligt og vågent, men vagtsomt udtryk. De er ret bredt placeret og har tydeligt markerede øjenkroge. De foretrækkes mørke eller svarende til pelsens farve, med mørke øjenkanter. Kun for blue merles accepteres det ene eller begge øjne lyseblå, blå eller blåplettede.

ØRER
Opretstående, ret store i forhold til hundens størrelse. Let afrundede i spidsen, moderat brede ved basis og ansat med omkring 8 cm (3½ ins) afstand. De bæres således, at spidsen ligger lidt uden for en linie fra næsen gennem øjets centrum, og de er ansat godt bagud, så de kan lægges fladt ned langs halsen.

HALS
Muskuløs, veludviklet, passende til hundens bygning og godt indpasset i de skråtliggende skuldre.

KROP
Temmelig lang og stærk.
Overlinien: Lige.
Lænd: Klart markeret talje.
Kryds: Ret langt og skråtliggende.
Bryst: Moderat bredt med fremtrædende brystben. Dyb brystkasse. Godt hvælvede ribben.

HALE
Som en rævehale, ansat i rygliniens forlængelse og moderat lang (skal nå næsten eller helt til jorden). I stand bæres den lavt, men må løftes noget under bevægelse, dog ikke krøllet op over ryggen.

LEMMER
Stærke benstammer. Benene korte, men kroppen holdt godt fri af jorden.
Skuldre: Skuldrene velplacerede og danner en vinkel på ca. 90 grader med overarmen. Skuldrene er muskuløse.
Albuer: Godt sluttede til kroppen.
Underarm: Let buet for at følge brystets runding.
Forpoter: Runde, godt sluttede, temmelig store og med kraftige trædepuder. Let udaddrejede.

BAGPART
Kraftig, velvinklet og lige med muskuløse over- og underlår. Kraftige benstamme helt ned til poterne. Benene korte.
Haseled: I stand er haserne stillet lodret, set såvel bagfra som fra siden.
Bagpoter: Runde, godt sluttede, temmelig store og med kraftige trædepuder.

BEVÆGELSE
Fri og aktiv med god albuetilslutning, hverken løs eller bunden. Forbenene føres godt fremefter uden at løftes for meget, i harmoni med fraskubbet fra bagbensaktionen.

PELS
Hårlag: Kort eller middellang og af hård struktur. Vejrbestandig, med god underuld. Lige pels foretrækkes.
Farve:
Accepterede farver: Blue merle, brindlet, rød, zobel, tricolour med brindled aftegninger og tricolour med røde aftegninger.
Alle de ovennævnte farver med eller uden de typiske hvide aftegninger i hovedet, på halsen, brystet, underkroppen, ben og poter og hvid halespids.
Hvidt bør ikke dominere på kroppen eller hovedet, hvor det aldrig bør omkranse øjnene. Næsen og øjenrandene skal være sorte. Leverfarvet og fortyndede farver er højst uønskede.

farver

STØRRELSE
Ideal skulderhøjde: 30 cm
Vægten skal svare til størrelsen med harmoni i helheden som det væsentlige.

FEJL
Enhver afvigelse fra de foregående punkter betragtes som en fejl, hvis betydning for bedømmelsen skal stå i nøje forhold til afvigelsens omfang og dens indflydelse på funktionel sundhed og velbefindende og på hundens evne til at udføre sit traditionelle arbejde.

DISKVALIFICERENDE FEJL
Aggressive eller overdrevent sky hunde.
Hunde, som tydeligt viser tegn på fysiske eller adfærdsmæssige
abnormiteter, skal diskvalificeres.

BEMÆRK
Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen.
– Kun funktionsdygtige og klinisk sunde hunde med racetypisk præg bør anvendes i avlen.

Dansk Kennel Klubs bemærkning
Forhold, der påvirker en hunds sundhed negativt, betragtes som en alvorlig fejl.

Seneste ændringer er skrevet med blåt

Standarden udgivet af FCI 07.02.2017
Oversættelsen godkendt af DKK’s Standard Komité
JANUAR 2021

NB! Denne udgave erstatter standard udsendt af DKK i FEBRUAR 2017.

Originaldokumentet – pdf


http://www.joseter.co.uk/education_judges_and_breeders.html
Kommentar til dommere og opdrættere til welsh corgi cardiganstandarden i tekst og billeder af Peter Cliftons, Kennel Joseter, GB