Corgi Nyt

Corgi Nyt er et medlemsblad for Welsh Corgi Klubben, Danmark.

Bladet udkommer i marts, juni, september og december.

Indlæg til bladet skal være redaktionen i hænde senest den 10. i måneden forud.

Indlæg sendes til Flemming Iskov post@corgi.dk

Bladudvalg
Flemming Iskov, post@corgi.dk
Henriette Saffron, hs@sessileoaks.dk
Flemming Thisted, ft@corgwn.dk