Corgi Nyt

Corgi Nyt er et medlemsblad for Welsh Corgi Klubben, Danmark.

Bladet udkommer i marts, juni, september og december.

Indlæg til bladet skal være redaktionen i hænde senest den 10. i måneden forud.

Indlæg sendes til:
Susanne og Jesper A. Baunsgaard post@corgi.dk 

 

Klik for at læse siden

Bladudvalg
Susanne og Jesper A. Baunsgaard, post@corgi.dk
Flemming Thisted, ft@corgwn.dk
Gurli Nielsen, kasserer@corgi.dk – medlemsliste og forsendelse