Corgi Nyt

Corgi Nyt er et medlemsblad for Welsh Corgi Klubben, Danmark.

Bladet udkommer i marts, juni, september og december.

Indlæg til bladet skal være redaktionen i hænde senest den 10. i måneden forud.

Indlæg sendes til Flemming Iskov post@corgi.dk