Hyrdning

Hvorfor hyrde med din corgi?
Din corgi – pembroke eller cardigan – har sin oprindelse som bøndernes hund i de vestlige walisiske landskaber Pembrokeshire og Cardiganshire.
Både som en agtpågivende hund på gården, og som den hund, der skulle hyrde køerne.
Den skulle kunne samle køerne, når de skulle flyttes, og den skulle kunne drive køerne til marked – gerne lange veje, helt til markederne ved London.
Køer sparker hårdt bagud, når de presses – og her er dværgvæksten i benene det, der giver corgierne bedre overlevelsesmulighed. I tilgift sidder det stadig i dem, at de dykker ned fortil, når noget sker tæt på dem. En sådan dværgvækst i hundes benknogler er der fundet spor af i walisiske gravfund med flere tusinde år på bagen.
Over midten af 1800-tallet skete der en overgang til mere ekstensivt landbrug, hvor hovedvægten skred over til fåreavl. Der indavledes hurtigere hundetyper i den periode – (merlegenet antages at være kommet ind i cardigan i den periode).
Det giver mening og gode oplevelser at bruge disse nedarvede hyrdegener.
Dels for selve aktiviteten hyrdning og den glæde den giver hund og hyrde.
Og dels for at lære mere om, hvorfor vores corgier reagerer, som de gør.
De omtaltes ofte som heelers – fordi de nappede dyrene i flokken i bagbenene – en adfærd de tit har med over i den tobenede flok.
Mange, der har deltaget i en hyrdeinstinktstest, har givet udtryk for overraskelse over, hvor meget den har fortalt dem om deres hund. 

Hvad gør WCK omkring hyrdning?
Interessen for hyrdning med corgi er stigende!
Med støtte af ledelsen i WCK har særligt Marianne Jensen støttet af Birgith Gammelgaard Nielsen stået for at starte og vedligeholde interessen.
WCK har nu et hyrdeudvalg, der organiserer arbejdet med aktiviteterne.
Hyrdeudvalget finder du under fanebladet Bestyrelsen, hvor alle WCK’s udvalg er oplistet med kontaktmulighed.
Meget af aktiviteten har haft udgangspunkt i et samarbejde med Jesper Odgaard Sørensen i Lunde på Fyn. Han hyrder selv på højt plan og har dyr og faciliteter, der muliggør træning og konkurrence.
WCK laver hyrdeinstinkttest, hyrdekonkurrencer og Får–For–Sjov og overvejer udviklingen af hyrdning med corgier.
Mulige dyr er får, køer og løbeænder. Pt er det mest får.

WCK Hyrdeinstinkttest er udviklet som en obligatorisk test forud for konkurrencer, som vi også forventer forud træning,
Den kan give dig et indtryk af hvor meget, der er at arbejde med i din corgi.
Af hensyn til en ensartet vurdering lader vi al test ske via Jesper Odgaard Sørensen.
En del af udbyttet ved en hyrdeinstinkttestdag er at se med, når andre arbejder med deres dyr – meget bliver tydeligere, når man ser det hos andre.

Hyrdekonkurrence
Der afholdes med mellemrum WCK-hyrdekonkurrencer – du kan se optællingsskemaet og pointmulighederne senere på siden.
Hvis du opnår 70 point ved opgørelsen i begynderklassen, har du bestået hyrdeprøven begynder. Når man har bestået 2 gange er man WCK-hyrdemester i begynderklassen.
Efter beståelsen kan man gå op i næste klasse – øvet.
En og kun én gang, derefter kan man gå op i begynderklasse – derefter SKAL man stille op i øvet klasse.
Over øvet klasse er der også en advanced klasse.
Sædvanligvis afholdt både forår og efterår – hvis der er interesse nok.

Får–For–Sjov prøve
Afholdes med mellemrum, når der er interesse nok.
Kan placeres på samme dag som konkurrence.
Banen er den samme som til begynder – men vurderingen/ pointgivningen er mildere. Lavet for at give mulighed for mindre trænede hunde at prøve på stor bane. Pointgivningen kan IKKE sammenlignes med konkurrencepointgivningen.
Instinkttestdage, hydekonkurrencer og Får–For–Sjov sættes ind i WCK’s aktivitetskalender så tidligt, de kendes.
Tilmelding vil sædvanligvis ske via Hundeweb (hjælp ydes gerne hermed)
Ønske om deltagelse opsamles hos hyrdeudvalgets formand – gerne gennem udvalgsmedlemmerne.

Hyrdetræning
Hyrdetræning sker efter direkte aftale med træner. WCK er ikke økonomisk indblandet.
Megen indledende træning foregår bedst i et mindre afgrænset område  – som f. eks. en roundpen.
Udover hos Jesper har der været flere skiftende muligheder på Sjælland.
Pt sker den meste træning på Fyn og Jylland hos Jesper
Du kan henvende dig til et af medlemmerne af hyrdeudvalget for at finde ud af at komme i gang med træning.
Der er udvalgsmedlemmer på begge sider af broen – så henvend dig, hvor du helst vil.
Det kan være hyggeligt at samle et par stykker til samme dag.
Hvis der laves opsamlingsdage kan dette sættes på WCK’s Facebook-side.
Ønsker om opsamlingsdage kan fremsættes til formanden for hyrdeudvalget, pt Flemming Thisted.
Vi ER opmærksomme på, at træningsmuligheder i fx det nordjyske savnes. Giv lyd, hvis I opdager muligheder.

Bilag

DKK’s instinkttest
WCK’s hyrdeprøve – bedømmelsesark
DKK’s etiske anbefalinger for hyrdning