Klubhistorie

Welsh Corgi Klubben i Danmark så dagens lys 7. maj 1974 og blev dermed en selvstændig specialklub under Dansk Kennel Klub. Før hørte corgien hjemme under Spidshundeklubben.

I de første år var aktiviteterne i WCK meget begrænsede. Man havde ikke et medlemsblad eller afholdt specialudstillinger. Klubben havde nærmest præg af selskabsklub. Først i slutningen af 70’erne begyndte der at komme specialudstillinger, og det første klubblad, som var meget beskedent i udformning, blev udgivet med mellemrum, når man havde samlet stof nok.

Derimod kom der i begyndelsen af 80’erne en rivende udvikling i klubben. I 1981 var klubbens medlemstal helt nede på 49 medlemmer, og skulle man have chancen for at overleve som specialklub, måtte og skulle medlemstallet op. Daværende formand i 1982, Ingrid Klindrup, satte det mål, at medlemstallet skulle op på mindst 75 medlemmer. Dette lykkedes, for ved årsskiftet 82/83 havde klubben 78 medlemmer. I dag er vi ca. 650 medlemmer.

Denne positive udvikling har holdt ved klubben lige siden. I dag udkommer klubbens medlemsblad Corgi Nyt fire gange årligt, der afholdes fem specialudstillinger. Alle disse aktiviteter skyldes, at klubben rummer utrolig mange aktive medlemmer, og at der er et særdeles godt samarbejde i bestyrelsen.

Klubbens formænd igennem 40 år har været: K.E. Nielsen, Toft, Bent Lauridsen i perioden 1974 til 1981, Marianne Jensen i perioden 1981 til 1982, Ingrid Klindrup i perioden 1982 til 1988, Anne Møller Larsen i perioden 1988 til 1990 og Erik Faarup fra 1990 til dato.

Corgien skal være racetypisk og have et korrekt eksteriør i en sund krop, herom skal der ikke herske tvivl. Ligeledes må der heller ikke herske tvivl om, at vores corgier skal være mentalt sunde hunde med et godt temperament. Derfor har klubben det sidste par år arbejdet på Dansk Kennel Klubs tilbud om afholdelsen af en unghundementaltest. Vi er nu så langt fremme med projektet, at vi til medlemsweekenden i september 2001 testede de første hunde.