Pembrokestandard

pem_standard

Illustrationen viser ikke nødvendigvis det ideelle eksemplar af racen

ANVENDELSE
Hyrdehund

KLASSIFIKATION
FCI Gruppe 1 (Hyrde- og kvæghunde undtagen schweizer sennenhunde),
Sektion 1 (Hyrdehunde).
Uden brugsprøve.

HELHEDSINDTRYK
Lavtstillet, stærk, robust af bygning, vågen og aktiv. Giver indtryk af substans og udholdenhed indeholdt i et lille format.

VIGTIGE PROPORTIONER
Forholdet mellem længden af næsepartiet og skalle er som 3:5.

ADFÆRD/TEMPERAMENT
Ser modig og arbejdsduelig ud. Frimodig og venlig, aldrig nervøs eller aggressiv.

HOVED
Ræveagtigt i form og udseende, med et vågent og intelligent udtryk.
Skalle: Skallen er ganske bred og flad mellem ørerne.
Stop: Moderat.
Næse: Sort.
Næseparti: Næsepartiet aftager let udefter.
Kæber, bid: Stærke kæber med perfekt, regelmæssigt og komplet saksebid, dvs. at de øverste fortænder tæt overlapper de nederste, og tænderne er placeret vinkelret på kæberne.

ØJNE
Velplacerede, runde, middelstore og brune, afstemt efter pelsfarven.

ØRER
Opretstående, middelstore og let afrundede. En linje fra næsespidsen gennem øjet vil passere gennem eller tæt ved ørespidsen.

HALS
Ganske lang.

KROP
Middellang med ret lang lænd. Set fra oven bliver kroppen gradvis smallere bagud.
Overlinje: Lige.
Bryst: Brystet er bredt og dybt og når godt ned mellem forbenene. Godt hvælvede ribben.

HALE
Tidligere normalt kuperet kort.
Ikke kuperet: Ansat i højde med overlinjen. Naturligt båret over eller under ryglinjen under bevægelse eller, når hunden er opmærksom.
Naturlige stumphaler forekommer, halen kan i så fald kan være af enhver længde, båret over eller under ryglinjen under bevægelse eller når hunden er opmærksom.

LEMMER
Forpart
Skuldre: Skuldrene godt tilbagelagte og vinklet ca. 90 grader med overarmen.
Overarm: Formet efter brystets runding.
Albuer: Slutter tæt til kroppens sider, hverken for løse eller bundne.
Underarm: Underarmen er kort og så lige som muligt. Kraftig benstamme helt ned til poten.
Forpoter: Ovale, med stærke tæer, godt hvælvede og sluttede. De to midtertæer rager en smule frem foran de to yderste. Trædepuderne er stærke og tykke. Kløerne korte.
Bagpart: Stærk og smidig. Benene er korte. Kraftig benstamme helt ned til poten.
Knæ: Velvinklede.
Haser: Set bagfra er haserne lige.
Bagpoter: Ovale, med stærke tæer, godt hvælvede og sluttede. De to midtertæer rager en smule frem foran de to yderste. Trædepuderne er stærke og tykke. Kløerne er korte.

BEVÆGELSE
Fri og aktiv, hverken løs eller bunden. Forbenene føres godt fremad uden at løftes for meget, helt i harmoni med bagbenenes bevægelse og fraskub.

pemcolor

PELS
Hårlag: Middellangt og lige, med en tæt underuld. Aldrig, blødt, bølget eller ruhåret.
Farve: Ensfarvet rød, zobel, fawn og black-and-tan, med eller uden hvidt på ben, bryst og hals. Noget hvidt på hoved og næseparti accepteres.

STØRRELSE OG VÆGT
Skulderhøjde: 25 – 30 cm.
Vægt: Hanner 10 – 12 kg, tæver 9 – 11 kg.

FEJL
Enhver afvigelse fra de foregående punkter betragtes som en fejl, hvis betydning for bedømmelsen skal stå i nøje forhold til afvigelsens omfang og dens indflydelse på funktionel sundhed og velbefindende og på hundens evne til at udføre sit traditionelle arbejde.

DISKVALIFICERENDE
Aggressive eller overdrevent sky hunde.
Hunde, som tydeligt viser tegn på fysiske eller adfærdsmæssige abnormiteter, skal diskvalificeres.

BEMÆRK
– Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen.
– Kun funktionsdygtige og klinisk sunde hunde med racetypisk præg bør anvendes i avlen.

Dansk Kennel Klubs bemærkning
Forhold, der påvirker en hunds sundhed negativt, betragtes som en alvorlig fejl.

Standarden udgivet af FCI 27.07.2021
Oversættelsen godkendt af DKK’s Standard Komité DECEMBER 2021

NB! Denne udgave erstatter standard udsendt af DKK i JANUAR 2021

Originaldokumentet – pdf