Tilmelding til avlsnyt

Du kan tilmelde din parring ved omhyggeligt at udfylde formularfelterne herunder, klikke på send-knappen og overføre 150 kr. til corgiklubbens Nordea-konto: 2275-5905 551 274
SWIFT/BIC NDEADKKK IBAN: DK6020005905551274  – eller MobilePay
Når formularen er afsendt får du en mail som kvittering med de angivne oplysninger.

Kontaktformular til anmeldelse af parring

  Race (skal udfyldes):
  CardiganPembroke

  Far (skal udfyldes):

  Reg.nr. (skal udfyldes):

  Mor (skal udfyldes):

  Reg.nr. (skal udfyldes):

  Parringstidspunkt (skal udfyldes):

  Dit navn (skal udfyldes):

  Adresse (kan udfyldes):

  Tlf. (kan udfyldes):

  Din e-mail (skal udfyldes):

  Hjemmeside (kan udfyldes):

  Evt. bemærkninger (kan udfyldes):

  Jeg accepterer nedenstående regler for optagelse på klubbens hvalpeliste:

  HUSK: Såfremt korrekt reg.nr. for både mor og far ikke er oplyst, vil oplysningerne IKKE blive registreret under avlsnyt på hjemmesiden eller i Corgi Nyt.

  Regler for optagelse på avls/hvalpelisten per 10.05.2019

  For at komme på avls/hvalpelisten skal parringen opfylde DKKs stambogsføringsregler og Welsh Corgi Klubbens etiske anbefalinger:

  For cardigan:

  • Begge forældre skal være øjenlyst for katarakt. For alle danskejede hunde skal øjenlysningen registreres på Hundeweb (mindst en af forældrene skal være fundet fri for arvelig katarakt).
  • Ved brug af udenlandske hanhunde skal kopi af attest altid fremsendes til hvalpeanviser.
  • Såfremt et forældredyr har en arvelig øjensygdom, vil dette blive oplyst.
  • Øjenkrav: Hvalpe kan ikke registreres i DKK, medmindre begge forældre er undersøgt inden parring for rcd3/pra gennem en dna-test på Optigen i USA, Michigan Universitetet i USA eller Laboklin og er genetisk fri for rcd3/pra. Dna-testen skal laves på blodprøve.
   Hvis begge forældredyr er kendt rcd3/PRA-fri ved en dna-test på Optigen i USA, bortfalder testkravet for rcd3/pra på afkommet, som herefter registreres “Fri grundet forældrenes dna-test”.
  • Såfremt ovennævnte ikke kan dokumenteres, skal der ved brug af importer og/eller udenlandske hunde foreligge en dna-test på det pågældende dyr før parring.
  • Begge forældre skal have opnået mindst very good på enten en godkendt
  • WCK-udstilling, DKK-udstilling eller en udenlandsk FCI-godkendt certudstilling.

  For pembroke:

  • Begge forældre skal være øjenlyst for katarakt. For alle danskejede hunde skal øjenlysningen registreres på Hundeweb (mindst en af forældrene skal være fundet fri for arvelig katarakt).
  • Ved brug af udenlandske hanhunde skal kopi af attest altid fremsendes til hvalpeanviser.
  • Såfremt et forældredyr har en arvelig øjensygdom, vil dette blive oplyst.
  • Begge forældre skal have opnået mindst very good på enten en godkendt WCK-udstilling, DKK-udstilling eller en udenlandsk FCI-godkendt certudstilling.

  Såfremt klubbens etiske anbefalinger ikke opfyldes, kan hvalpekuldet ikke komme på avlsnyt (medmindre Etik og Sundhedsudvalget har givet dispensation).
  En parring skal meddeles senest 3 uger før fødslen, ellers kan hvalpene ikke komme på hvalpelisten.
  Det koster 150 kr. Der kan dog tilmeldes hvalpe til listen senest når hvalpe er 3 dage gamle, dette koster 500 kr. Man vil ikke stå under Avlsnyt/Hvalpeliste, før betalingen er modtaget.
  Når hvalpene er født, giver man senest 5 dage efter hvalpeanviser Flemming Iskov besked om antal hvalpe, køn m.v., så de kan blive overflyttet til hvalpelisten.
  Når hvalpene er 9 uger, slettes de af hvalpelisten. Såfremt man ikke har udsolgt, kan perioden forlænges med en måned uden ekstra betaling, såfremt hvalpeanviser får besked om forlængelsen samt en status over, hvor mange hvalpe der er tilbage. Anmodningen om forlængelsen skal være hvalpeanviser i hænde senest på hvalpenes 9 ugers dag.
  Er der endnu hvalpe, som ikke er solgt efter den første forlængelse, kan de forlænges i perioder af 3 mdr. mod betaling af 150 kr. per gang. Skal ske på samme måde som den gratis forlængelse.
  I denne periode SKAL hvalpeanviser have besked for hver gang én af hvalpene bliver solgt.
  Opdrættere som ikke anvender Welsh Corgi Klubbens avlsnyt/hvalpeanvisning KAN IKKE være på opdrætterlisten på klubbens hjemmeside (dog kan man være med på opdrætterlisten i Corgi Nyt).

  Ved genplacering af hunde kontaktes hvalpeanviseren:
  Flemming Iskov post@corgi.dk tlf. 2146 8381. – Genplacering koster 100 kr.