Tilmelding til avlsnyt

Du kan tilmelde din parring ved omhyggeligt at udfylde formularfelterne herunder.
Når formularen er afsendt får du en mail som kvittering med de angivne oplysninger.

Kontaktformular til anmeldelse af parring

  Race (skal udfyldes):

  CardiganPembroke

  Far (skal udfyldes):

  Mor (skal udfyldes):

  Parringstidspunkt (skal udfyldes):

  Dit navn (skal udfyldes):

  Adresse (kan udfyldes):

  Tlf. (kan udfyldes):

  Din e-mail (skal udfyldes):

  Hjemmeside (kan udfyldes):

  Evt. bemærkninger (kan udfyldes):

  Jeg accepterer nedenstående regler for optagelse på klubbens hvalpeliste:

  HUSK: Såfremt korrekt reg.nr. for både mor og far ikke er oplyst, vil oplysningerne IKKE blive registreret under avlsnyt på hjemmesiden eller i Corgi Nyt.

  Regler for optagelse på avls/hvalpelisten
  01.07.2023 – Ændringer fremhævet med fed skrift

  For at komme på avls/hvalpelisten skal parringen opfylde DKKs stambogsføringsregler og Welsh Corgi Klubbens etiske anbefalinger:

  For cardigan:

  • Begge forældre skal være øjenlyst for katarakt. For alle hunde (både danske og udenlandske) skal øjenlysningen være registreret på Hundeweb inden parringen kan offentliggøres på klubbens hjemmeside.
   Mindst en af forældrene skal være fundet fri for arvelig katarakt.
  • Hvis der på hundeweb er bemærkninger under ”Sundhed, Adfærd & Statistik” vil det blive markeret med en ” *
   Hvis der er givet dispensation til at parringen kommer på avlsnyt vil dette bleve markeret med ” **
  • Øjenkrav: Hvalpe kan ikke registreres i DKK, medmindre begge forældre er undersøgt inden parring for rcd3/pra gennem en dna-test på Optigen i USA, Michigan Universitetet i USA eller Laboklin og er genetisk fri for rcd3/pra. Dna-testen skal laves på blodprøve.
   Hvis begge forældredyr er kendt rcd3/PRA-fri ved en dna-test på Optigen i USA, bortfalder testkravet for rcd3/pra på afkommet, som herefter registreres “Fri grundet forældrenes dna-test”.
  • Såfremt ovennævnte ikke kan dokumenteres, skal der ved brug af importer og/eller udenlandske hunde foreligge en dna-test på det pågældende dyr før parring.
  • Begge forældre skal have opnået mindst very good på enten en godkendt
   WCK-udstilling, DKK-udstilling eller en udenlandsk FCI-godkendt certudstilling.

  For pembroke:

  • Begge forældre skal være øjenlyst for katarakt. For alle hunde (både danske og udenlandske) skal øjenlysningen være registreret på Hundeweb inden parringen kan offentliggøres på klubbens hjemmeside.
   Mindst en af forældrene skal være fundet fri for arvelig katarakt.
  • Hvis der på hundeweb er bemærkninger under ”Sundhed, Adfærd & Statistik” vil det blive markeret med en ” *
   Hvis der er givet dispensation til at parringen kommer på avlsnyt vil dette bleve markeret med ” **
  • Begge forældre skal have opnået mindst very good på enten en godkendt WCK-udstilling, DKK-udstilling eller en udenlandsk FCI-godkendt certudstilling.

  Såfremt klubbens etiske anbefalinger ikke opfyldes, kan hvalpekuldet ikke komme på avlsnyt (medmindre Etik og Sundhedsudvalget har givet dispensation).

  • Gratis optagelse på avlsnyt hvis oplysninger/tilmelding indsendes inden 1 uge før forventet fødsel. Hvalpene vil kunne blive på hvalpelisten indtil hvalpene er 9 uger. Meddelelse om resultatet af fødslen skal meddeles senest når hvalpene er 1 uge gamle. Hvis dette ikke er sket slettes optagelsen fra listen og optagelse på listen sker efter samme regler som gives der besked efter fødsel.
  • Hvis der er mindre end 1 uge til fødsel koster det 200 kr. Hvalpene vil kunne blive på hvalpelisten indtil hvalpene er 9 uger. Meddelelse om resultatet af fødslen skal meddeles senest når hvalpene er 1 uge gamle. Hvis dette ikke er sket slettes optagelsen fra listen og optagelse på listen sker efter samme regler som gives der besked efter fødsel.
  • Hvis der gives besked om hvalpe efter fødsel koster det 500 kr. at få dem på hvalpelisten. Hvalpene vil kunne blive på hvalpelisten indtil hvalpene er 9 uger.
  • Såfremt man ikke har udsolgt, kan perioden forlænges med en måned uden ekstra betaling, såfremt hvalpeanviser får besked om forlængelsen samt en status over, hvor mange hvalpe der er tilbage. Anmodningen om forlængelsen skal være hvalpeanviser i hænde senest på hvalpenes 9 ugers dag. Er der behov for yderligere forlængelse koster det 500 kr. for 3 mdr. Hvalpene tages af hvalpelisten, når de er 9 uger gamle, såfremt der ikke er givet besked til hvalpeanviser om forlængelse.

  I denne periode SKAL hvalpeanviser have besked for hver gang én af hvalpene bliver solgt.
  Opdrættere som ikke anvender Welsh Corgi Klubbens avlsnyt/hvalpeanvisning KAN IKKE være på opdrætterlisten på klubbens hjemmeside (dog kan man være med på opdrætterlisten i Corgi Nyt).

  Ved genplacering af hunde kontaktes hvalpeanviseren:
  Flemming Iskov web@corgi.dk tlf. 2146 8381. – Genplacering koster 100 kr.